Rute 310 AltafjordXpressen

Reisende til Kongshus på Årøya og til Altneset velger kombibåt Rute 532 fra Alta Rutebåtterminal.

Se rutetabell her

Rute 330 VargsundXpressen

Hurtigbåt Alta - Hammerfest - Alta

Se rutetabell her

Rute 550 Korsfjord - Nyvoll - Korsfjord

Fergesamband på FV883: Korsfjord - Nyvoll.

Se rutetabell her

Andre ferjer

Rutene fra Øksfjord til Loppa vest (Tverrfjord, Sør-Tverrfjord, Bergsfjord) og til Hasvik på Sørøya

500 Hasvik - Øksfjord - Hasvik
510 Øksfjord - Tverrfjord - Øksfjord
520 Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord - Bergsfjord - Øksfjord