Barnehagen har to avdelinger; Násti, for barn i alderen 0-3 år og Guovssahas, for aldersgruppen 2-5 år. Lokalene er romslige og gir god rom for allsidige aktiviteter. 
 
I vår samiske barnehage har vi stort fokus på å fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. Samisk er hovedspråket i barnehagen og alle ansatte snakker samisk.