A A A

Voksne pårørende

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Du er pårørende fordi du står noen nær som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. Det kan være et familiemedlem, en venn eller nabo.

Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg.

Kommunene har generelt et ansvar for å gi den som tar kontakt råd og veiledning. Det følger av forvaltningsloven § 11. Kommunen skal også ved ytelser av helse- og omsorgstjenester søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer ved blant annet opplysning, råd og veiledning.

Overfor personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte i form av blant annet opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester for pårørende i Alta kommune, samt i regi av andre i menyen til venstre.

Pårørendestøtte_voksne

Nordlyskatedralen i Alta kommune, foto Linda Kristin Suhr

Skjema