A A A

"Voksenopplæringa" er blitt Alta integrerings- og kompetansesenter

Tema+Alta+integrerings+og+kompetansesent

Alta voksenopplæringssenter og Avdeling for bosetting og integrering slås sammen til en ny virksomhet - Alta integrerings- og kompetansesenter

Senteret har et mangfold av tjenester og er inndelt i fem team.

  • Team ASK: lærere som har spesialundervisning av voksne. Det er 7 ansatte på Team ASK
  • Team GVO: lærere som underviser innenfor Grunnskoleopplæring for Voksne. Det er 7 ansatte på Team GVO
  • Team Intro: saksbehandlere som jobber med kommunens Introduksjonsprogram. Det er 3 ansatte på Team Intro
  • Team Miljø: miljøarbeidere og miljøterapeuter som jobber med enslige mindreårige og bosatte flyktninger. Det er 11 ansatte på Team Miljø
  • Team Norsk: lærere som underviser voksne utlendinger i norsk med samfunnskunnskap. Det er 10 ansatte på Team Norsk

AIK.PNG

 

Kontakt informasjon:
Adresse: Kjeldsbergvn. 10, 9513 Alta
Telefon 78 48 18 30
 
Victor Esjeholm
Rektor og virksomhetsleder
Telefon 78 48 18 15
mobil 996 90 185
 

 

 

 

Skjema