A A A

Virker livsmestringskurs - og hva er det?

Elever

Tverrelvdalen skole har testet ut livsmestringskurs for sine elever.

Mange har meninger om det nye begrepet i skolen, "Livsmestring og folkehelse". I Alta har kommunen deltatt i et prosjekt for å lage nye metoder som kan bistå lærere og ansatte i utdanningssystemet. Tverrelvdalen skole var med i dette forprosjektet i fjor og de foreløpige resultatene viser mye positivt.

Men hvorfor skal skolene bry seg med dette og hva er innholdet? Dette er ikke et eget fag, men et tema som berører flere fag. Kokt ned til essenesen skal innholdet bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang i livet, både praktiske og personlige utfordringer - på en best mulig måte. Konkret kan det innebære læren om fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet, rusmidler, mediebruk, økonomi osv. Man skal også få innblikk i relasjoner mellom mennesker, kunne sette egne grenser og respektere andres, samt håndtere tanker og følelser.

I Alta ble kursholderen "Drømmen om det gode" engasjert til oppdraget. De bygger på en modell som har fungert godt i Sverige i snart 20 år. Ved å kurse alle de ansatte på skolen gjennom to dagers grunnkurs fikk de lært seg fire hovedmetoder som ble et fungerende verktøy i hverdagen. Metodene kalles "Stillhet", "Berøring", "Refleksjon" og "Bevegelse". De ansatte bruker så disse metodene i undervisningen og ellers når det passer naturlig inn i skolehverdagen.

Modell.jpg

Stillhetsøvelsene og berøring ble de mest populære blant elevene. Å få ligge ned på gulvet mens læreren med lav stemme forteller hvordan de skal slappe av er tenkikker som brukes av flere. Men tidligere er det ikke brukt på en slik systematisk måte i skolen. Som noen av lærerne beskrev det "Ungan kan boble over av energi fra friminuttet og har vansker med å sitte stille. Men når vi har tatt 6-8 minutter med stillhetsøvelse på yogamattene er de super fokusert. Det virker som de har klart å kanalisere energien på en god måte og blir flinkere til å lære". Skolefritidsordningen (SFO) har brukt stillhet under måltider. Det ble en helt annen matro uten skrik og skrål, som gjorde at alle fikk spise seg gode og mette uten forstyrrelser. Det var nesten litt magisk når ungene hvisker til hverandre "kan du sende meg litt paprika?" 

"Vennlig berøring" er en form for massasje. Man spør sin medelev om man får lov til å massere den andre og masserer så skuldre, nakke, armer og rygg til den andre. Etterhvert blir det ikke "kleint" lenger, men noe elevene etterspør. Rektor Janne Engseth sier at hun har opplevd det tidligere, at guttene spesielt på ungdomstrinnet kunne være skeptiske i begynnelsen. Etterhvert var dette det hyggeligste de visste, å bli massert av jentene i klassen. 

Klasserom.jpg

Evalueringen viser at metodene også har fremmet skole- og klassemiljøene. Elevene krangler mindre, er ikke så ufine i språket lenger, og tar mer hensyn til de andre. Generelt har de som brukte metodene mest erfart at det også ble mindre uro i klasserommet, noe som ga mer arbeidsro. Øvelsene var også fine avbrekk i skolehverdane. Foreldrene har også merket endringer hos barna som rapporterte at ungene hadde savnet øvelsene, spesielt når Corona gjorde at de måtte være borte fra skolen. 

De ansatte har satt pris på å flere verktøy de kan bruke overfor elevene. De håper også at dette på sikt kan gi bedre skoleresultater da det gir bedre arbeidsro og fokus i timene.

Arne Holte, professor ved Psykologisk institutt ved universitetet i Oslo, har etterlyst denne satsingen i Norge. Vi legger opp til å trene kroppen vår fysisk, men i liten grad trene vår mentale helse. Den er billig å forebygge og fremme, men dyr å behandle. Angst og depresjon er noen av diagnosene som har økt mye hos unge de siste 20 åra. Og som psykologen vi arbeidet med i prosjektet, Andreas Schei, uttalte: "Nesten alle problemer med rusbruk, psykiske relasjoner og ensomhet - henger sammen med utfordringer tilknyttet emosjonsregulering. Det igjen handler om at en person er klar over hva vedkommende føler, samtidig være i stand til å håndtere det og tilpasse seg. 

I Alta fortsetter kursing av skoler og barnehager. De neste som deltar i 2020 er Talvik skole og barnehage, samt Haldde Motessori skole. I tillegg inviteres det til et åpent grunnkurs for absolutt alle interesserte fredag 13. og lørdag 14. november. Jobber man i barnehage eller skole vil prosjektet dekke deltakeravgiften. Mer informasjon om kurset finner du her.

Påmelding kan gjøres til folkehelsekoordinatoren i Alta kommune på mail: gjaw@alta.kommune.no

Tverrelvdalen skole.png

Skjema