Kontrakten omfatter vinterdriftsoppgaver som oppsetting av brøytestikker, brøyting, høvling, strøing med mer av kommunale veier og sideanlegg.

Kontrakten varer fra brøytesesongen 2022/2023 TIL 2026/2027 med mulighet for ett års opsjon.

Kunngjøringen ligger også på doffin. Frist for å levere tilbud er 18. mai 2022.