A A A

Vinnere av plan- og designerkonkurransen for det nye omsorgssenteret.

lysning

Juryen for Alta omsorgssenter har nå utpekt vinnere av plan- og designerkonkurransen for det nye omsorgssenteret.

Dette er, i prioritert rekkefølge:

 1. Motto: Lysning
  Arkitekt: Stein Halvorsen AS
  Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
   
 2. Motto: Alt i Alta
  Arkitekt: ASAS arkitektur AS
  Landskapsarkitekt: IN’BY AS
   

Øvrige deltakere som har deltatt i konkurransen og som i juryens rapport har fått hederlig omtale er, i uprioritert rekkefølge, følgende:

          Motto : Lys og varme
          Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter AS
          Landskapsarkitekt: Linje Arkitektur / Architectopia AS / Grindaker Landskapsarkitekter AS

          Motto: Rom for verdighet
          Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
          Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS

Motto: 4711
Arkitekt: HRTB AS arkitekter
Landskapsarkitekt: Landskaperiet AS

 

Juryen har bestått av følgende personer:

 • Kristin Jensen, leder for hovedutvalg Helse og Sosial, juryens leder
 • Monica Nielsen, Ordfører
 • John Helland, kommunalleder Helse og Sosial
 • Ingunn Torbergsen, nestleder Helse og Sosial
 • Johanna Isaksen, virksomhetsleder Sykehjem
 • Marie Stavang, virksomhetsleder Hjemmetjenester
 • Urs Gutknecht, Arkitekt MNAL
 • Peter Maisenhølder. Diplom arkitekt FH/SIA
 • Astrid Reikvam, Sivilarkitekt MNAL

Jurysekretær: Astrid Reikvam, Sivilarkitekt MNAL
Konkurransefunksjonær/prosjektleder: Johan Fredrik Nilsen

For nærmere orientering om juryens vurdering se rapport her

Skjema