A A A

Viltnemda

Viltnemnda består av fire faste medlemmer og fire varamedlemmer, valgt av kommunestyret for hver valgperiode. Viltnemnda utfører kommunens oppgaver etter viltloven og fungerer som fallviltgruppe.

Oversikt over medlemmer i Viltnemda

 

Vakttelefon viltnemda: 
Politiet: 02800

Skjema