A A A

Vil du være støttekontakt?

omsorg%2C+gutt+og+katt%2C+ingress

Eldre og barn og unge med bistandsbehov trenger deg

Vi har hele tiden behov for støttekontakter. Vi trenger støttekontakter for eldre og barn og unge med bistandsbehov.
Vil du være støttekontakt kan du henvende deg til Servicekontoret v/Helse- og sosial for registreringsskjema.

Som støttekontakt skal du hjelpe brukeren til en meningsfull fritid/hverdag.
Arbeidet vil som regel innebære sosialt samvær, følge til ulike fritidsaktiviteter eller veiledning og praktisk hjelp overfor brukeren.

Støttekontakt for eldre: Det er ulike grunner til at man får vedtak om støttekontakt. Det kan være sykdom, høy alder eller sosiale problemer
som vanskeliggjør evnen til å opprettholde et sosialt nettverk og muligheten til å delta  i aktiviteter utenfor hjemmet. Oppdrag vil som regel innebære
sosialt samvær, følge til ulike aktiviteter, gåturer og å hjelpe brukeren til selv å utføre ærender.

Politiattest kreves for å være støttekontakt.

Ta kontakt med Helse- og sosial v/servicekontoret.
Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 29-31, 9510 Alta
Postadresse: Postboks 1383, 9506 ALTA

Tlf. 78 45 54 00 Servicekontoret Helse- og sosial
E- post:
postmottak.hs@alta.kommune.no

Registreringsskjema for støttekontakt- skrives ut (PDF)

Skjema