Alta kommune tilbyr KiD-kurs i depresjonsmestring.

Ta kontakt dersom dette høres interessant ut. Neste kurs holdes allerede i november. 

Kurset baserer seg på kognitiv terapi, og sentrerer seg rundt teknikker og metoder for å endre tanke- og handlingsmønsteret vårt. I tillegg har vi fokus på lystbetonte aktiviteter og sosiale relasjoner.
Kurset består av totalt 10 kursøkter fordelt på ukentlige gruppebaserte økter à 2,5 time. Mellom øktene legges det opp til hjemmebaserte oppgaver. 
Som en del av kurset gjennomføres en individuell for-samtale. Kurs og for-samtale gjennomføres av godkjente kursledere.

Du trenger ingen henvisning fra lege, men må være 20 år og klar til å gjøre en endring i livet ditt.

Ta kontakt med leder for koordinerende enhet Jorunn Nordholm på tlf 784 55 404 eller send en mail til jnor@alta.kommune.no for spørsmål eller påmelding. Kurset koster 550 kr. Dette inkl. kursmateriell og bevertning.