A A A

Vil du ha gratis buss i Alta?

AUSK1

Vi er på jakt etter testpersoner som vil prøve busstilbudet i Alta gratis i en måned.

AUSK1

Alta kommune har som målsetting å få flere til å benytte seg av dagens busstilbud. Som et ledd i dette arbeidet tilbyr vi nå 5 personer gratis bussreiser i en måned (tilsvarende et periodekort, kr 694,-). Dette vil vi gjøre hver måned fremover i et års tid. Det trengs derfor nye busstestere i 12 omganger.

Det eneste som kreves i retur er to ting. Du må være villig til å bruke buss på flest mulig av dine reiser i den gjeldende måneden. Dette for at du som testperson må kunne gjøre en god og godt forankret vurdering om busstilbudet er godt nok i Alta. 

Det andre er at du to ganger pr uke lager et innlegg på et nettbasert sosialt medium du har tilgang til. Dette kan for eksempel være Instagram, Snapchat, Facebook, eller liknende. Innlegget skal være ærlig og oppriktig - og ha utgangspunkt fra din oppfattelse av hvordan bustilbudet fremstår. Du deler dette på din egen side - i tillegg på sykkelbyen Alta sin facebook side. 

De som ikke har et slikt nettbasert sosialt medium, evt tilgang til facebook - kan sende oss det samme innholdet pr mail eller brev - så vil vi legge det ut for deg.

Dersom dette er interessant for deg kan du kontkate folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik i Alta kommune for mer informasjon, evt påmelding.

Kontakt gjøres enten pr mail sykkelbyen@alta.kommune.no eller pr telefon 78455211 / 91603856.

Skjema