Allerede i 1977 fikk Jørgen Kristoffersen sitt første møte med Alta kommune - da som kontorassistent i hjemmesykepleien. Året etter gikk turen til militæret. I 1991 var han tilbake, men da som næringskonsulent. 

I 1993 starta han i jobben, som han er mest kjent for, nemlig næringssjef.

– Jeg har slitt ut fem ordførere og tre rådmenn - og er «still going strong», sier han og ler. Om ett år planlegger han å bli pensjonist, men allerede nå starter jobben med å finne hans erstatter. Å overlevere 30 års arbeid er ikke gjort i en fei. 

Vil du være med å løfte Alta?

– Vi søker en kreativ og utviklingsorientert person med strategisk blikk for samfunns- og næringsutvikling i Alta-samfunnet og i regioen rundt oss. Vi søker en næringssjef som både er en typisk byråkrat og en utvikler. Ingen enkel kombinasjon, men vi vet at du finnes, lyder stillingsutlysningen.

Alta er et solid vekstsenter i nord, der privat næringsliv og nyskaping står sterkt. 70 prosent av all sysselsetting er innen privat sektor, og vårt næringsliv har ambisjoner om videre vekst.

– Det beste med jobben er å se at næringslivet lykkes med sine vekstambisjoner og at kommunal tilrettelegging er en viktig faktor for næringslivet i Alta, sier Kristoffersen.

Les også: 30 år med næringsutvikling

Hovedarbeidsområde for næringssjefen er:

Næringsavdelingens viktigste mål er å legge til rette for vekst i lokalt næringsliv. For å nå denne målsetting, vil næringssjefens hverdag bestå i:
  • Utadrettet arbeid mot næringsliv og etablerere
  • Forvaltning, saksbehandling og planarbeid innenfor de saks- og ansvarsområder som næringsavdelingen har ansvar for. 
  • Nettverksarbeid på mange lokale, regionale og nasjonale arenaer.

Og:

Alta er et utviklingssenter i Finnmark. Vi ønsker å utvikle flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser, initiere prosesser og prosjekter som bidrar til økt kommersialisering. Prosess og utviklingskompetanse innen dette området vil være en fordel.

Les mer om stillingen og søk på jobben her

Alta kommune tilbyr sin nye næringssjef:

  • En utfordrende jobb, et godt arbeidsmiljø, en arbeidsplass med rom for personlig initiativ. 
  • En arbeidsdag som aldri er lik den forrige. 
  • En spenstig kommune som stiller krav til deg.
  • Lønns- og arbeidsvilkår, som vi blir enige om.

– Dette er en utfordrende og spesiel rolle, og vi er svært opptatt av å finn rett  "type" person til stillingen, sier kommunalleder for Samfunnsutvikling Oddvar Konst.

Les også: 2,3 millioner kroner fordelt til kulturlivet i Alta