A A A

Vil du bli sterk og stødig?

Sterk+og+st%C3%B8dig_narbilde

Er du over 65 år, bor hjemme og ønsker mer aktivitet i hverdagen? Da er modellen sterk og stødig noe for deg. Nå kan du melde deg på aktiviteter.

En av de store truslene mot selvhjulpenhet og en fungerende hverdag er inaktivitet. Forskning viser at det nytter å forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader, trening med fokus på styrke og balanse er det tiltaket som har vist seg å ha best effekt.

I 2020 har det vært jobbet med å sette i gang prosjektet. Nå er tiden kommet for å sette i gang med aktiviteter. Det skal opprettes tre til fem aktivitetsgrupper på ulike steder i Alta. Derfor åpnes det nå for påmelding.

Sterk og stødig-grupper starter opp i uke 16
 
Treningstider og steder
BUL-Huset, Breverud    Mandager 12.00
Alta Omsorgssenter Tirsdager   13.30
Talvik samfunnshus       Onsdager  10.00
Tverreldalen skole         Torsdager  15.00
 
Pris: Foreløpig gratis. 
Påmelding til Frisklivssentralen, send SMS til 900 69 319
For mer informasjon, kontakt
Evie Einvik Heitmann, 900 69 319 sterkogstodig@alta.kommune.no
 

Dette er Sterk og Stødig

Prosjektet baseres på modellen Sterk og Stødig, utarbeidet av NTNU, et kunnskapsbasert, helsefremmende og fallforebyggende treningstilbud for hjemmeboende eldre som står i fare for eller har redusert aktivitet og deltakelse. Prosjektet søker å etablere lavterskeltilbud i nærmiljøet med gruppetreninger og sosialt møtepunkt i etterkant. Sterk og Stødig er et av tiltakene som er nevnt i Stortingsmeldingen "Leve hele livet". Alta kommune ønsker å være et sentrum for opplæring i regionen. 

Resultater fra undersøkelser fra andre kommuner som har gjennomført Sterk og Stødig fremhever det sosiale fellesskapet som en viktig sekundærgevinst til treningen. Modellen er etablert i over 70 andre norske kommuner, men tilbudet finnes ikke i gamle Finnmark. I tråd med sentrale føringer ønsker Alta kommune at flere eldre skal kunne bo og klare seg lengre hjemme. Per i dag er det få planfestede lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre.

Alta kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren for å innføre modellen

Målgruppen for prosjektet er hjemmeboende eldre over 65 år. Dette omfatter i hovedsak pensjonister. Målgruppen for tilbudet er de spreke eldre som har få eller ingen tjenester/bistand fra kommunen, forflytter seg uten ganghjelpemidler innendørs og har hatt færre enn to fall siste halvår. 

Vil bli opplæringskommune

Alta kommune ønsker å samarbeide med Troms og Finnmark Fylkeskommune for å bli en opplæringskommune og ha en koordinerende rolle for implementering av modellen i fylket. Det er ønskelig å bidra til at flere kommuner implementerer modellen. Når Sterk og Stødig er etablert i Alta, blir neste fremdrift å opprette et fylkes-nettverk som kan stimulere til spredning. Det tas sikte på å få kvalifisert egne kursledere i fylket som skal sertifisere frivillige instruktører.  Dette vil sikre en bærekraftig videreføring av prosjektet.

Skjema