A A A

Vakttelefoner utenom arbeidstid

Nedenfor finner du oversikt over bemannede telefoner. Numrene kan ringes ved akutte hendelser.

Navn Telefon dagtid Telefon etter arbeidstid
Alta legevakt, øyeblikkelig hjelp 78 45 75 30 116 117
Barnevernet 78 45 53 26 453 96 908
Vakttelefon vei, vann og avløp 78 45 50 00 917 34 466
Vakttelefon bygningsdrift 78 45 50 00 482 18 414
Vakttelefon Helsebygg   909 72 559
Veterinærvakt Alta dyreklinikk 78 43 58 66 415 67 246
     
     

Nødnummer

Brann 110
Politi 112
Lege 113

Skjema