A A A

Viktig informasjon til deg som får faktura på kommunale eiendomsgebyr hver måned

gebyrer

Alta kommune bytter i løpet av April økonomisystem fra Agresso til Visma. For å unngå forfallsdato i April sendes mars faktura ut tett opp til februar. Forfall er 20. mars på februarfaktura og 28. mars på den fakturaen som gjelder mars måned.

Skjema