A A A

Vi trenger flere fosterhjem/beredskapshjem og besøkshjem

familie i hus

Hele Norge er i en unntakstilstand grunnet pandemien. Vi har alle et nasjonalt og lokalt ansvar for å overholde de nasjonale, regionale og lokale retningslinjer som er laget.

Skoler, barnehager og SFO holder for tiden stengt og de barna som trenger denne trygge arenaen, har ikke lenger den å gå til. Barneverntjenesten i Alta kommune har økt akuttberedskapen for Alta, Loppa, Hasvik og Kvænangen med bakgrunn i situasjonen.

Vern om barn er et felles ansvar, ikke bare barnevernet sitt. Alta kommune har nå behov for flere lokale beredskapshjem, fosterhjem og besøkshjem. Alta kommunes spørsmål til dere alle er om det er noen som har både husrom og hjerterom. Om det er noen som har ønske og kapasitet til å kunne ta imot barn. Både på kort varsel og langsiktig.

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine (Ref. Bufetat)

Krav til beredskapsforeldre og fosterhjem: plettfri vandel (politiattest), taushetserklæring, kunnskap og erfaringer med barn, tid og ressurser til å ta vare på et barn som er i krise, god helse, gode samarbeidsevner.

Om dette er noe du kunne tenke deg?

Kan du ta kontakt med følgende for en uforpliktende prat:

- Randi Opgård på telefon 45 39 69 16 

- Mona Mathiassen på tlf 45 39 69 38

- Julie Lindkvist på tlf 45 39 69 66

Eller send en epost til: randi.opgard@alta.kommune.no

For å bli godkjent som beredskapshjem og/eller fosterhjem må barneverntjenesten foreta en godkjenning gjennom samtaler og hjemmebesøk (må vurderes i forhold til smittefare).

Skjema