A A A

Vi trenger fem nye avdelingsledere

7D6A45D3-116E-4017-B208-7DAF3CE90CA7

Vi søker etter deg som er engasjert, opptatt av relasjonsledelse og som vil ta del i utviklingen for denne brukergruppen i Alta Kommune.

Fem avdelingslederstillinger for 10 tilrettelagte boliger er ledig.

Er denne jobben noe for deg? Velkommen som søker til deg som ønsker en spennende og faglig utviklende avdelingslederjobb der skal vi videreutvikle gode tjenester hvor kvalitet, mestring og kompetanse har vårt fokus. 
Virksomheten tilrettelagte boliger driver 13 ulike boliger/bofellesskap med heldøgns omsorgstjenester, samt voksenavlastning. Brukergruppen er voksne personer med sosial, kognitiv, psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. Målet er at brukerne så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre, brukermedvirkning blir veldig viktig i dette arbeidet.
Kort om de ulike avdelingene
Avdeling 1: består av to botiltak der ett av botiltakene også inkluderer en liten avlastningsenhet. Her bor det voksne mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelse. Vi søker en avdelingsleder som blant annet har god kompetanse på rus og psykisk helse 
Avdeling 2: Her bor det unge voksne og voksne mennesker med ulike grad av fysisk og sosial funksjonsnedsettelse. Vi søker etter en avdelingsleder som har fokus på å tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag, samt spesifikk kompetanse i forhold til autismespekterforstyrrelse.
Avdeling 3: I disse boligene bor det godt voksne mennesker med fysisk, kognitiv og sosial funksjonsnedsettelse. Her søker vi en avdelingsleder som har god kompetanse på å følge opp livsløpsendringer.
Avdeling 4: Her bor det både unge og godt voksne mennesker og avdelingsleder må kunne mestre å både tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag, samt ivareta og følge opp livsløpsendringer.
Avdeling 5: dette er to boliger der det bor unge mennesker med autismespekterforstyrrelser. Det er av stor betydning at avdelingsleder har god kompetanse på kap 9. Videre er det viktig med fokus på å tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag.
 
Er du den vi ønsker som en del av lederteamet i tilrettelagte boliger?
 

Arbeidsoppgaver:

Fag- økonomi- og personalansvar. Rapporterer til virksomhetsleder.
Utvikle virksomheten videre i sammenheng med organisasjons- og utviklingsprosjektene i kommunen.
Leder har det daglig ansvar for to separate botiltak og driften av disse
Veiledning og oppfølging av ansatte
Kontakt med samarbeidspartnere
Tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene og virksomheter
 

Kvalifikasjoner

Bachelor innen helse og sosialutdanning, fortrinnsvis vernepleiere. Andre yrkesgrupper kan vurderes.
Relevant ledererfaring og lederutdanning er ønskelig. 
God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne 
Kompetanse i forhold til, lov om helse og omsorgstjenester kap 9
Gode IKT-kunnskaper
Har god økonomisk forståelse 
 

Personlige egenskaper

Har høy grad av relasjonskompetansen
Har evne til å myndiggjøre, motivere, veilede og videreutvikle medarbeidere
Nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester med fokus på høy faglig standard og et helhetlig tjenestetilbud med stor grad av brukermedvirkning.
Har god dialog med brukere og pårørende og andre samarbeidspartnere
Må være engasjert, løsningsorientert, kreativ og fleksibel.
Er målrettet og resultatorientert.
Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.
 

Vi tilbyr:

En utfordrende og ansvarsfull jobb med trivelige og dyktige medarbeidere og kollegaer 
En tjeneste og virksomhet i utvikling og endring 
Store påvirkningsmuligheter innenfor klart definerte rammer 
Deltakelse i virksomhetens lederteam 
En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser 
Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ etter avtale
Tiltredelse: Snarest.
 
Du må opplyse om du søker på en eller flere av stillingene. 
 
Kontaktperson: Virksomhetsleder for tilrettelagte boliger Anita Tangen 91880195 
Søknadsfrist: 08.01.2020 

Skjema