A A A

Vi trenger dine innspill!

ingress-lekeplass

Alta kommune vil i friluftslivets år 2015 kartlegge og verdisette våre friluftslivsområder. For å få dette til er vi avhengig av innspill fra deg.

Kartlegging av friluftsliv i Alta

Alta har unik natur med attraktive friluftslivsmuligheter. Vi har fjord, fjell og vidde i tillegg til nærnatur tilknyttet bebyggelsen.

 

Tollevikfjæra.jpg

Tollevikfjæra. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen/Alta kommune

 

Alle kommuner i Norge er oppfordret til å kartlegge og verdisette sine viktigste områder for friluftsliv. Dette har vi ikke gjort tidligere i Alta. Vi vil nå gå i gang med dette arbeidet, men for å få dette til er vi avhengig av innspill fra deg. Kartlegging og vekting skal gjøres i henhold til en nasjonal standard og legges inn i kommunens geografiske informasjonssystem (GIS).

 

Vi vil vite hvor du går tur, sykler og fisker. Vi vil vite hvor du slapper av og trives i naturen eller nærmiljøet. Barn og eldre kan ha liten aksjonsradius fra bostedet og her kan også skogholtet i bebyggelsen være et friluftslivsområde, ved siden av lekeplassen, ballbingen og nærmiljøanlegget.

 

Medvirkning

I løpet av den nærmeste tiden vil vi invitere lag, foreninger, skoler, barnehager og interesseorganisasjoner til å komme med innspill. I tillegg vil vi arrangere tre møter for å få innspill direkte: et for Sentral-Alta, et for Alta vest (Talvik) og et for Alta øst (Kviby).

 

Skileik Komsa.jpg

Skileik i Komsa. Foto: Alta kommune

 

Altas beste friluftslivsområde - hvor er det?

Er det Komsa, Tollevikfjæra eller Lathari? Eller Altaelva, Skogvannet eller Ballbingen i Hjemmeluft? Det er mange attraktive områder i Alta og et vil bli kåret til det beste. I løpet av den nærmeste tiden vil vi legge ut et skjema for avstemming på vår hjemmeside. Det beste området for friluftsliv vil bli feiret med en markering.

 

viddetur vinter.jpg

Viddetur i mars. Foto: Vidar Bakke

 

Friluftslivets år 2015

Det vil bli spesielt fokus på friluftsliv i år. Mer informasjon om temaet friluftsliv vil komme på våre hjemmesider under "Aktuelt/Friluftslivets år 2015". Samtidig oppfordrer vi til stadig mer aktivitet i nærnature, på sjøen og på fjellet.

 

Vi ønsker med dette alle i Alta et aktivt og opplevelsesrikt friluftsår!

Skjema