A A A

Vi leverer varm mat til våre eldre

Informasjonsmøte på Alta omsorgssenter

På kjøkkenet i Alta omsorgssenter skal maten lages og pakkes klar til levering.

Vi har allerede i mange år samarbeidet med Frivilligsentralen for å få levert ut mat til eldre hjemmeboende i kommunen som har denne tjenesten. Denne ordningen fortsetter også fremover. Det nye er at maten tilberedes på kjøkkenet i Alta omsorgssenter.

Tirsdag 27. april var frivillige, som tilhører Alta Frivilligsentral, på møte på senteret for å få informasjon om nye rutiner. På møtet var i tillegg virksomhetsleder Gro Karlstrøm, senterleder Børge Martinussen, leder for Frivilligsentralen Gabriella J. Ottesen og kokk Per Christian Tronstad.

Det skal fortsatt serveres varm mat!

Alta Frivilligsentral tilbyr,som en av sine tjenester, matombringing til befolkningen i kommunen. Utkjøring er for hele sentral-Alta, Talvik/langfjordbotn, Rafsbotn, Eiby, Mathisdalen og Tverrelvdalen. Dette er i samarbeid med hjemmebaserte tjenester i Alta kommune.

Nå har alle de frivillige fått ID-kort slik at de har tilgang på senteret når de skal kjøre ut mat. På møtet fikk de all praktisk informasjon de trenger for å gjøre jobben sin.

Kokk Per Christian Tronstad viste frem emballasje for middagsombringningen og faglig informasjon om ordningen.

Skjema