A A A

Vi hjelper din forening til å bli bedre på trafikksikkerhet

sykkeløp i alta

Alta kommune og Finnmark fotballkrets vil gjerne bidra. 

Alta kommune er godkjent som en "Trafikksikker kommune".  Vi ønsker at transporten langs veiene, til og fra trening/møter og samlinger/konkurranser,  foregår så sikkert som mulig. Vi ønsker å skape, og vedlikeholde, gode holdninger hos lag og foreninger i Alta.

Finnmark fotballkrets er engasjert av oss for å jobbe med trafikksikkerhet for lag og foreninger. Finnmark fotballkrets har i mange år tatt et samfunnsansvar og har stor kompetanse på trafikksikkerhet.

I 2019 fikk to klubber hjelp til blant annet å utarbeide reiseregler. Andre tema var trygg transport, UTV/ATV og forbilder i trafikken. Det ble invitert til dialogmøter med servering av pizza.

I år er det kanskje ditt lag som ønsker hjelp? Alle lag og foreninger i Alta (ikke bare idrettslag), som har medlemmer mellom 14 og 18 år, kan søke om å få være med.

Meld din interesser på epost til aaab@alta.kommune.no innen 1. november. 

Ta gjerne kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen for mer informasjon, aaab@alta.kommune, 784 55382/419 04 276.

 

 

 

Skjema