Alta kommune tilbyr lagerareal til leie for både kortsiktige og langsiktige avtaler på Skillemo næringsområde. Leieprisen er 52,50 er kvadrat per år.

Hvis dette høres interessant ut, så ta kontakt med grunnforvalter Siv Suhr på siop@alta.kommune.no

Skillemo næringsområde ble offisielt åpnet 11. oktober 2021. Tomtene på området er byggeklare og flere er godt i gang, eller ferdig, med byggingen. Tomtene er regulert til industri, lager og engroshandel. Det er også åpnet for etablering av arealkrevende virksomhet innen salg/service tilknyttet bil- og caravanbransjen.

Du kan lese mer om Skillemo næringsområde på www.skillemo.no