A A A

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Vern for eldre

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.

logo_vernforeldre.jpgTilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret.

Vern for eldre jobber også med å forebygge overgrep gjennom råd og veiledning til den eldre, pårørende og hjelpeapparatet.

 

 

 

Vern-for-eldre-banner.jpg

Skjema