A A A

Verdt å vite når man skal kjøpe håndslokker.

Brannslukker

Håndslokkerne er delt inn i ulike brannklasser:
A (organiske materialer), B (væsker), C (gass), D (metaller), F (matfett/matolje).

Effektivitetsklasse: Angis separat for A branner, B branner og C branner. Eks. 34A/183B/C. Målene referer til testbålet som apparatet er testet mot.
Dess høyere effektklasse, jo større testbål har brannslokkeren blitt testet mot.
Kort forklart vil et apparat med disse betegnelsene ved prøving etter NS-EN 3 kunne slokke et bål på 3,4 meter, en væskebrann med 183 liter brennbar
væske/vann (normerte prøvebål), samt benyttes mot gassbranner.

Er du uerfaren i bruk av håndslokker, vurder å anskaffe et apparat med høyere effektivitetsklasse enn minimumskravet.

Forskriftskrav til manuelt slokkeutstyr i bolig: § 2-5. Forskrift om endring i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:
a) pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter
c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A
d) formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm, eller
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.
Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.

Skjema