A A A

Verdens vanndag søndag 22. mars

VV

Alta kommune markerer mandag 23. mars ved å inviterer alle våre innbyggere på besøk til renseanlegg Alta-øst i Blåskjellveien 11.

Vannet er kjernen i en bærekraftig utvikling. Vannressursene, og alt det vannet gir oss, bidrar til å redusere fattigdom, gi økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling. Vannet bidrar til forbedringer for mennesker over hele kloden i alt fra mat- og energisikkerhet til helse for mennesker og natur.

I over 20 år har FN markert Verdens vanndag over hele verden. I 1993 vedtok FNs generalforsamling å opprettholde denne dagen i kjølevannet av Rio-konferansen om miljø og utvikling året før. Les mer om Verdens vanndag her.

Vi markerer dagen ved å invitere alle våre innbyggere på besøk til et av våre renseavlegg. En god håndtering av avløpsvann er viktig mot forurensning i miljøet. Alta kommune har bygd to identiske renseanlegg som håndterer det meste av sentral-Altas avløp. Anleggene har den nyeste og beste teknologi når det gjelder rensing av avløpsvann, og vi er veldig fornøyd med at det er lagt stor oppmerksomhet på luktreduserende tiltak. Vi håper at så mange som mulig er nysgjerrige på hvordan teknologien bidrar her for miljøet vårt og vil komme innom vårt renseanlegg innerst i Buktaområdet (like ved Albert E Olsen).

Vi holder åpent mandag 23. mars 2015 kl 18.00 til 20.00. Alle er velkommen innom.

Renseanlegg AltaØst 001.jpg

 

Skjema