A A A

Velkommen alle nye 1. klassinger!

Klasserom_jente

Denne uka er det innskriving av alle nye 1. klassinger i Alta-skolen.

Nytt av året er at innskrivinga skjer digitalt og ikke ved oppmøte.

Kommunestyret vedtok den 16. februar ny forskrift om skolemønster. Denne sier noe om opptakskretser og hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling av skolested.

Kart over skolekretser, den nye forskriften og link til skjema for innskriving finner du her: SkoleInnskrivning (geodata.alta.no)

I etterkant av den digitale innskrivinga vil alle elever motta et såkalt enkeltvedtak som sier hvilket skolested de har blitt tildelt. Deretter vil hver enkelt elev med foresatte blir kalt inn til en såkalt innskrivingssamtale ved sin skole.

Velkommen til oss!

Skjema