A A A

Velferdsteknologi

Virksomhetsinformasjon

Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet. Teknologien skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort

Alta kommune har utviklet konseptet «Jeg bor smart». I konseptet jobber man med å utvikle og lage smartere helse- og omsorgstjenester og man har fokus på kompetanseøkning blant de ansatte. I tillegg inngår Smarthuset som en del av konseptet. Smarthuset er innredet som en leilighet med velferdsteknologiske løsninger og smarte hjelpemidler som bidrar til økt mestring og større trygghet i eget hjem og på institusjon. Her vil man få demonstrert teknologiske løsninger som kan være alt fra enkle hjelpemidler man kjøper selv, til mer avansert teknologi. Smarthuset skal i tillegg bidra med løsninger til en smartere arbeidshverdag for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Kontaktinformasjon

Facebook: https://www.facebook.com/jegborsmart/
Hjemmeside: http://jegborsmart.no/

Adresse: Alta Helsesenter, Markveien 29-31
E-post: smart@alta.kommune.no

Mer om Velferdsteknologi