A A A

Veiledingssenteret for pårørende i Nord-Norge

Holde%26nbsp%3Bhender
Veiledningssentret for pårørende er en selvstendig enhet drevet av Norske Kvinner Sanitetsforening avdelinger i Nordland, Troms og Finnmark, og er et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge.

Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer kan være svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende. Veiledningssenteret for pårørende legger vekt på å være et rolig og trygt sted, hvor hver enkelt pårørende kan få mulighet til å samtale om tema de selv er opptatt av.

Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge
• Gir faglig veiledning, råd og oppfølging til pårørende av rusmiddelavhengige, både alkohol, narkotika og medikament relatert misbruk.
• Skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.
• Samarbeider med offentlig og privat hjelpeapparat.
• Er et livssynsnøytralt tilbud.

Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud og er gratis. Det er bare å ringe, du får timeavtale umiddelbart.

Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Hvem er pårørende?
Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til oss. Dette kan for eksempel være foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venner, svigerfamilie og kollegaer. Mennesker som har opplevd dødsfall relatert til rus kan også ta kontakt.


Hva kan vi tilby:
Veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende gjennom:
• Individuelle samtaler over telefon og samtaler på senteret i Alta
• Parsamtaler
• Ulike samtalegrupper
• Kurs for pårørende

Våre åpningstider på telefon er:
Mandag til torsdag fra kl 08.30 – 15.00
(Det kan gjøre avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.)

Ta kontakt på telefonnummer  784 40 810
Besøksadresse: Løkkeveien 43 i Alta, 3. etasje (i ”Dnb-bygget”)

Gå til hjemmesiden for Veiledningssenteret
 

Skjema