A A A

Vedtatt reguleringsplan for Skogheim boligområde i Saga

Bilde_300x187

Vedtatt detaljreguleringsplan

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres et nytt boligområde med nesten 100 nye boenheter i Saga, like vest for Saga skole. Feltet vil bli bygd ut av Alta kommune.

Alta kommunestyre har i møte den 23.05.17 (sak 43/17) vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Skogheim boligområde. Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark innen 3 uker fra kunngjøringen. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved Avdeling for samfunnsutvikling, PB. 1403, 9506 Alta.

Saksdokumentene finnes ved å klikke på linkene under:

Plankart.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse med vedlegg.pdf

Merknadshefte.pdf

Saksutredning.pdf

Saksprotokoll Planutvalg.pdf

 

 

 

 

Skjema