A A A

Vedlikhold av kommunale veiarealer

 • Lover og forskrifter

  Serviceerklæring

  "Vi lover"

  Veinett og parkeringsplasser som er trygge, lett og attraktive å ferdes på, gir grunnlag for god samferdsel og trafikksikkerhet.

  "For at vi skal kunne oppfylle dette..."

  Det er huseiers ansvar å selv å sørge for at det ikke parkeres eller lagres langs vei og fjerne snø om vinteren fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel.
  Vi ber videre om at det ikke legges snø på offentlig veg eller fortau.
  Kjøretøy parkeres slik at det ikke er til hinder for sommer og vintervedlikeholdet

  ___
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Kontakt Alta kommune tlf. 784 55 000 eller mail postmottak@alta.kommune.no 

  Meldinger kan også legges inn via GataMi på www.alta.kommune.no

   

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicesenteret
  Telefon:78455000
  Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-05-01