A A A

Vedlikeholdsmidler og driftshjelp til idrettslag - søknadsfrist 1. april

NM i Alta 2018

Idrettslag og andre som eier idrettsanlegg kan søke om hjelp fra kommunen. Både økonomisk tilskudd og maskinell hjelp. 

 

Idrettslagene og andre lag/foreninger i Alta som eier idrettsanlegg kan søke om hjelp til å drive sine anlegg. Ressurser som tildeles kan både være maskinelle og økonomiske.

 

Beskrivelse av vedlikeholdsmidler

Beskrivelse av driftsmidler

Søknadsskjema

Skjema