A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknadsfrist

  1. april

  Søknaden sendes til

  Alta kommune Kultursektoren Postboks 1403, 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknadene sendes til Alta idrettsråd for uttalelse. Søknadene behandles på delegasjon fra  Hovedutvalget for oppvekst og kultur

  Saksbehandlingstid

  Søknadene behandles før sommerferien.

  Klagemulighet

  Vedtaket kan påklages til kultur og næring i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, kultursektoren, Postboks 1403, 9506 Alta.

  Merknader

  Eieren av idrettsanlegg kan også søke om driftshjelp fra drift- og utbyggingssektoren. Det er samme søknadsskjema. Søknadene vil bli samordnet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-01