A A A

Ved flytting over på langtidsplass, kan man ønske sykehjem?

Dette kan eventuellt prøves og etterkommes, men det er ikke alltid mulig. 

Det avhenger av brukers behov og hvor det blir ledig plass.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema