Bunkeren befinner seg langs Sandfallsveien ved Sandfallet ungdomsskole.

Grunnet sikkerhet ved anleggsområdet skal veien stenges i begge retninger like ved bunkeren mens arbeid pågår. Trafikken skal omdirigeres, se vedlagt skisse. 

Timeplan: oppstart uke 39 – ferdigstillelse uke 41
Utførende entreprenør: Ronny Hermansen AS
Prosjektleder: Manuel Echeverria
Tel: 977 17 054
Epost: manuel.echeverria@forsvarsbygg.no