A A A

Varsel om oppstart

Planavgrensning

Detaljregulering for Altahøyden industriområde - endring

Varsel om planoppstart

Alta kommune vurderer å endre bebyggelsesplan for Altahøyden industriområde (vedtatt i 1999) og varsler nå oppstart av dette arbeidet.

Lille_komsa_ingress

Utlysning av konsentrerte boligfelt - Lille-Komsa

Alta kommune lyser ut to boligfelt innenfor Lille-Komsa boligområde: BBB3 og BKS1. Tildelingsprosedyren baserer seg på konkurranse og er åpen for private utbyggere, arkitekter og andre konsulenter innenfor bygge- og anleggsbransjen.