A A A

Vannlekkasje på Vertshuset eldresenter

Vertshuset eldresenter

Det har vært en større lekkasje i et varmtvannsrør i en av kjellerne på Vertshuset eldresenter som har ført til dannelse av muggsopp i kjelleren

Etter en befaring har kommuneoverlege Frode Øvrejord og Avdeling for miljørettet helsevern valgt å stenge de rommene som ligger i nærheten av det aktuelle rommet. Det er igangsatt reparasjoner og opprydding i den aktuelle kjelleren.

Det er ikke påvist muggsopp på beboerrommene, men det er tatt prøver som blir analysert. For å være på den sikre siden vil noen beboere bli flyttet til andre rom. Det dreier seg om tre beboere som må flyttes til andre rom på Vertshuset inntil det er avklart om rommene i underetasjen er infisert.

Det vil i mellomtiden bli foretatt rundvask av rom i de etasjene som kan være påvirket. Det vil også bli laget en ny renholdsplan for å tilfredsstille de kravene som skal være til renhold i slike bygg.

"Pårørende og beboere på Vertshuset som blir direkte berørt, er informert. Det er også holdt et eget informasjonsmøte med de ansatte om saken", opplyser kommunalleder for Helse og Sosial, John Helland.

Hvis noen likevel har spørsmål omkring den midlertidige flyttingen, kan avdelingsleder ved Vertshuset eldresenter Sylvi Monika Andersen kontaktes.

Skjema