A A A

Vannkvalitet i Alta

Hardhetsgrad på vannet levert fra Alta vannverk er stabilt og ligger rundt 4,5 dH.

Hardhetsklasse  dH° (tyske hardhetsgrader)      mg Ca/l
Meget bløtt vann                0 - 2,1                         0 - 15
Bløtt vann                      2,1 - 4,9                          15 - 35
Middels hardt vann        4,9 - 9,8                          35 - 70
Hardt vann                      9,8 - 21                          70 - 150
Meget hardt vann                > 21                            > 150

Selv om vannet er å betegne som bløtt vil det pågrunn av kalsiuminnholdet kunne gi et gråhvitt belegg, kjelstein [CaCO3], på utstyr som er i kontakt med det.
Dette kan medføre energitap på elektriske varmeelementer som for eksempel kaffetraktere, oppvaskmaskiner. Det er ofte oppgitt i instruksjonsmanualene for disse produktene hvordan en skal forholde seg til hardheten i vannet.

Skjema