Resultater

Direkte lenke til tallene for Alta

Direkte lenke til tallene for Finnmark fylke 

Slik foregår opptellingen i Alta på valgdagen:

Forhåndsstemmer

Alle forhåndsstemmene skal telles manuelt første gang. Når forhåndsstemmene er talt manuelt, blir de scannet og talt maskinelt. Resultatene offentliggjøres så snart de er klare etter sperrefristen som er klokken 21.00 når de siste valglokalene i landet stenger.

Valgtingsstemmer

Foreløpig manuell opptelling av stemmer gjøres ute i de enkelte stemmelokalene og begynner så snart valglokalene stenger. Dette er en førstegangsopptelling, og tallene publiseres løpende på valgresultat.no.

Endelig opptelling begynner så snart stemmesedlene er fraktet fra valglokalene til den sentrale valgorganisasjonen på rådhuset. Her telles stemmesedlene maskinelt. Endelige tall fra de ulike valglokalene offentliggjøres løpende på www.valgresultat.no etter hvert som stemmesedlene er opptalt og godkjent.

Endelige resultat

Den maskinelle tellingen av stemmene fortsetter utover kvelden. Planen er at den endelige opptellingen av alle stemmer ferdigstilles innen klokken 23:00 på valgdagen. Resultatene publiseres på Valgresultater.no