A A A

Valglister til kommunestyrevalget 2019 - offentlig ettersyn

Valgstyret i Alta har godkjent følgende innkomne lister til kommunestyrevalget 2019

Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Rødt
Senterpartiet
SV-Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Link til listene

Protokoll fra valgstyret

Skjema