A A A

Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024

Alta kommune trenger deg som meddommer - Foto: Alta tingrett

Det skal velges skjønnsmedlemmer til domstolene, som kan delta under behandling av enkelte typer saker.

Vi trenger flere som ønsker å være skjønnsmedlemmer. De som skal velges må være registrert bosatt i Alta, og følgende typer kompetanse etterspørres: 

Fylkeskommunen er bedt om å søke en allsidig sammensetning av skjønnsutvalget, og er særlig bedt om å påse at det i forslagene kommer med et tilstrekkelig antall personer med ønsket kompetanse. Domstolene ønsker ikke at det oppnevnes skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. 

Domstolene ønsker at skjønnsmedlemmene særlig har følgende kompetanse:

  • Innsikt i jord- og skogbruk
  • Bygningskyndige (byggfag, tømrer, ingeniør, takstmenn, entreprenører osv.)
  • Anleggsvirksomhet (vei, vann og avløp)
  • Verdsetting av fast eiendom
  • Verdsetting av aksjer eller eierandeler i foretak
  • Plan- og reguleringskyndige (planarbeid og byggekrav)
  • Regnskap/økonomi/revisjon/bank/finans
  • Helsefaglig bakgrunn (psykologi, medisin osv.)
  • Geoteknisk kompetanse

Skjønnsmedlemmer må være over 21 år, folkeregistrert i Alta kommune, ha gode norskkunnskaper, ikke være fradømt stemmeretten, under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene. 

Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

Meld din interesse innen 22. mai. Opplysninger som trengs er foruten navn og adresse, fødsels- og personnummer, utdannelse, yrke, samt telefonnummer.

 

Kontaktperson: Gro Anita Parken - Mail: postps@alta.kommune.no - Telefon 78 45 50 00

Skjema