A A A

Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 Offentlig ettersyn

Alta kommune trenger deg som meddommer - Foto: Alta tingrett

Det skal velges skjønnsmedlemmer til domstolene, som kan delta under behandling av enkelte typer saker.

Formannskapets vedtak ligger nå ute til offentlig ettersyn.

 

PDF for nedlasting: Kopi av vedtak fra FSK - Forslag Skjønnsmedlemmer 2021-2024.pdf

 

Kontaktperson: Gro Anita Parken - Mail: postps@alta.kommune.no - Telefon 78 45 50 00

Skjema