A A A

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere

paragraf%5B1%5D
Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016
Kommunene skal etter kommunevalget sist høst velge følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer:
 
- Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
- Meddommere til tingretten
- Jordskiftemeddommere
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmenn som velges av fylkeskommunen.
 
 
Vi oppfordrer innbyggerne våre til å komme med forslag til kandidater.
Forslag sendes til: postps@alta.kommune.no
 
 
Se link med informasjon om hva det innebærer å være meddommer www.meddommer.no.

Skjema