Alle som er mellom 12 og 15 år skal få tilbud om vaksine. For at Alta kommune skal kunne vaksinere ditt barn må begge foresatte samtykke dersom begge har foreldreansvar. Det betyr at begge foresatte må være enige for at barnet kan vaksineres, og at det ikke er anledning til å vaksinere dersom det mangler samtykke fra den ene. Er det utfordrende å få innhentet et skriftlig samtykke kan også et muntlig samtykke være gjeldende.

Her er samtykkeskjema

Samtykkeskjema har gått ut som ranselpost til aktuelle foresatte i Altaskolen. Dersom du har fått skjema, så fyll det ut og lever tilbake til skolen. Hvis du ikke har levert samtykkeskjema kan du likevel ta kontakt for time og ta med ferdig utfylt skjema til vaksinetimen. 

Vaksinetelefon 900 13 924 er åpen alle hverdager mellom 08.30 - 11.00 og 12.00 - 15.30.

Vi vil ta kontakt dersom man har samtykket til vaksine for sitt barn, men ikke tatt kontakt. Dette vil ta noe tid, så derfor anbefaler vi at foresatte tar kontakt med oss.

Ved vaksinasjon vil vaksinatøren gå gjennom et egenerklæringsskjema. Her finner du det, og kan se hvilke spørsmål som stilles før vaksinering. 

Les også:  Her kan du sjekke om du er en av dem som skal ha 3. dose koronavaksine

Les også: Fem myter om kryssvaksinering