Selv om man er vaksinert kan man bli smittet av korona, men målet er at færrest mulig blir alvorlig syke. Alvorlige sykdomsforløp ser vi særlig i to grupper: Yngre og middeladrende voksne som er uvaksinerte, og vaksinerte eldre over 65 år med underliggende sykdommer. Vaksinering er det mest effektive virkemidlet vi har, og vi har behov for få ned smitten raskt.

Her kan du se hvor mange som har vaksinert seg så langt i Alta

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:   

  • Redusere risiko for død   
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom   
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien   

Alta kommune anbefaler derfor at de som enda ikke har vaksinert seg, og som er over 12 år, om å melde seg til vaksinering på 900 13 924 eller møte opp i Finnmarkshallen for drop in-vaksinering. 

Mer informasjon om vaksinering i Alta

Både Finnmarkssykehuset og UNN melder om et høyt antall innlagte og et svært høyt arbeidspress for de ansatte. Dette fører allerede til at planlagt behandling for andre sykdommer må utsettes. For hver ny innleggelse vi kan unngå bidrar vi altså til viktig avlastning for sykehusene. Det er også en god del pasienter som trenger helsehjelp lokalt selv om de ikke blir alvorlig syke. Dette merkes godt på legevakta i Alta, siden det er der vi har lokalene og utstyret til å ta oss av pasienter med koronasmitte. 

Her kan du se antallet innlagte pasienter med covid-19

Koronavaksine - informasjon til befolkningen fra FHI