A A A
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
  helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
  smittevernloven kapittel 3 

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Smittevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  På vaksinasjonskontoret i Barn og ungetjenesten tlf 78 45 53 25

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helsesykepleiertjenesten
  Telefon:78455325
  Epost:tone.dervo@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
  Besøksadresse:Helsestasjonen er i Parksenteret. Inngang fra Markedsgata (gamle Park Hotell)
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31