A A A

Vaksinasjon av befolkningen utenfor risikogruppene

Vaksinering
Alta kommune har nå tilbudt vaksine til alle i risikogruppene. Vi kan dermed starte med vaksinasjon av personer utenfor risikogruppene. Det er viktig å merke seg at befolkningen får tilbud i grupper, basert på alder og tildels geografi. Vi starter med de yngste øst.

Fra torsdag 19. november starter vaksineringen av befolkningen uten spesiell risiko. Myndighetens anvisning er at de yngste skal tilbys vaksine først.

Den første gruppa som inviteres er barn i førskolealder (men eldre enn 6 mndr). Denne gruppen består av i overkant av 1400 personer.

Etter disse gruppene vil barneskolene bli tilbudt vaksine - skole for skole. Dette starter fra 26. november. Noen blir vaksinert på skolen sin, mens elevene på noen skoler vil bli invitert til å møte på helsesenteret. Dette vil avhenge av mange faktorer som avstand, skolestørrelse, datatilgang, og øvrig vaksinasjonsaktivitet. Informasjon vil komme til foreldre og elever via den enkelte skole. På noen skoler må foreldrene ta stilling til om de ønsker barnet vaksinert, og returnere et svarskjema til skolen. Dette vil bli utdelt.

(Estimert avsluttet uke 49)

Ungdomsskoletrinnet vil følge deretter, så videregående skole og befolkningen opp til 19 år.

(Estimert avsluttet uke 50)

Deretter vil vi invitere den voksne befolkningen i aldersgrupper til vaksinering, for eksempel i alderskohorter på 10 år. Eksempelvis 20-29 år en dag, 30-39 år påfølgende dag osv. Vi håper å starte med dette i løpet av uke 50.

(Estimert avsluttet uke 52)

Etter jul vil vi starte med å sette 2. dose på de som dette er anbefalt for; barn under 10 år og personer med svekket infeksjonsforsvar.

Alle tidsestimatene er usikre, da vi ikke vet hvor stor del av befolkningen som vil ønske seg vaksine, og vi vet heller ikke når og hvor mye vaksine vi får fra myndighetene framover.

Skjema