På grunn av stor og vedvarende snøsmelting er det vannføring på gult nivå i flere vassdrag i deler av Troms og Finnmark. Fortsatt stor snøsmelting vil føre til at vannføringen øker ytterligere utover fredag. Det ventes flom på oransje nivå i enkelte vassdrag, der det fortsatt ligger mye snø i nedbørsfeltet.

Fredag morgen ble derfor deler av flomvarselet for Troms og Finnmark oppjustert til oransje nivå. Varselet gjelder Lebesby, Porsanger, Måsøy, Hammerfest, Alta, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord Kommuner.

Les hele saken hos Varsom her