Vei Løkkeveien blir stengt for gjennomkjøring hele anleggsperioden fra 8.mai – 7.juli.

I tillegg stenges gang og sykkelvei fra rundkjøring ved Granshagen mot katedralen frem til og med fredag 7. juli.

Nye vann- og avløpsledninger skal erstatte ledningene som i dag er etablert på motsatt side av veien. Total lengde på traseen er ca. 140 meter. Arbeidene omfatter også to veikryssinger av Løkkeveien.

Det vil pågå arbeider i anleggsområdet fra kl. 07:00 til 19:00 mandag til fredag. Entreprenør er Pedersen maskin AS.

Parkeringsplass P5 mellom A12 bygget og badeland og P12 vil være åpen for trafikk.

Ved spørsmål til prosjektet kontakt prosjektleder Mats-Ailu Soleng i Alta kommune på e-post: Mats-Ailu.Soleng@alta.kommune.no

Framdriftsplan

  • Mai 2023 - Oppstart anleggsarbeider
  • Innen 7. juli 2023 - Anleggsteknisk ferdigstillelse av komplett anlegg
  • Juli 2023 - Replanting / tilsåing av berørte områder
  • August 2023 - Asfaltering

Arbeider avsluttes innen 11.august 2023