A A A

Utstyrssentral Alta kommune

frivilligsentral

Utstyrssentralen er etablert ved Alta Frivilligsentral i kjelleren på Vertshuset i Bossekop. Her kan skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og familier låne/leie sports og friluftsutstyr, gratis eller for en billig penge.

Skoler, barnehager og frivillige organisasjoner vil prioriteres framfor enkeltpersoner og andre.

Formålet for utlån er å stimulere og gi alle mulighet til økt fysisk aktivitet og friluftsliv. Utstyrssentralen skal bidra til at utstyr til sports- og friluftsaktiviteter blir tilgjengelig for alle.
 
Retningslinjer for lån og bruk av sports- og friluftsutstyr:
Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret. All bruk av utstyret skjer på eget ansvar. Den som låner/leier utstyret, må selv dekke kostnader ved reparasjoner eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli ødelagt. Dette gjelder ikke normal slitasje. Utstyret leveres tilbake i den samme stand som ved utlån/leie. Avvik skal meldes fra om ved innlevering til leder for Utstyrssentralen.
Telt, redningsvester og annet utstyr skal så langt det lar seg gjøre være tørt og rent ved innlevering.
 
Bestilling av sports- og friluftsutstyr:
Dere kan kontakte oss på telefon; 78455710, Mobil 90795420, eller sende oss en e-post på
 
 
 
I samarbeid med FEFO's grønne midler
fefo

 

Skjema