A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Påslippstillatelse gitt som enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, annet ledd.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kommunalteknikk
  Telefon:78455000

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kommunalteknikk
  Telefon:78455000
  Telefaks:78455011
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2018-12-31