A A A

Utleieboliger, skoler og barnehager - strengere regelverk for radon

Logo Statens Strålevern
I den nye strålevernforskriften stilles det nye og strengere krav om oppfølging av radon for skoler, barnehager og utleieboliger. Radon i inneluft er den hyppigste årsaken til lungekreft etter røyking.

Statens strålevern har i e- post til kommunene informert om følgende: 

Ny strålevernforskrift gjelder fra og med 1. januar 2011. Den omfatter radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Alle slike bygninger skal ha så lave radonnivåer som mulig, og nivåene skal aldri overskride maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. Radonreduserende tiltak skal alltid iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrensen). De nye grenseverdiene er bindende og må overholdes innen 1. januar 2014.

Se informasjon fra Statens Strålevern under.

Stråleverninfo 1:2011: Radon i skoler og barnehager - strengere regelverk

Stråleverninfo 2:2011: Radon i utleieboliger - strengere regelverk

Informasjon om radonmålinger

 

Skjema